5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ จุดธูป 9 ดอก ขอโชค ขอทรัพย์

ความเชื่ออยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยวันที่ 5 เมษายน 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์ดี สำหรับการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ขอโชค ขอทรัพย์

ฤกษ์ทำพิธี

วันที่ 5 เมษายน 2566

เวลา 06.19 น. – 11.09 น.

การไหว้

จุดธูป 9 ดอก (คำนึงถึงสถานที่ในการจุดธูปเพื่อความปลอดภัย)

หันหน้าเข้าหารูปเหมือน รูปปั้น รูปภาพ หรือเหรียญองค์ห้อยคอ องค์ท้าวเวสสุวรรณ หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์เสิร์ชเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ แล้วหันหน้าต่อองค์ท่าน หันหน้าไปทิศไหนก็ได้ ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าวบูชาท้าวเวสสุวรรณ(ไม่ต้องขึ้นนะโม)

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน) และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

หลังจากอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว ให้ปักธูปลงดิน ลงกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

เรียบเรียง Siamnews