หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65,,

หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

#หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

#หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

#หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

#หลวงตาบุญชื่น แวะพักชั่วคราวที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 20/10/65

VDO