เปิดชีวิต‘ดำรง พุฒตาล’ วัย 78เจ้าของ‘คู่สร้ างคู่สม’.

ไม่มีคนอ่าน จำใจปิดฉากตำนาน 38 ปี!
‘ดำรง พุฒตาล’ วัย 78 ผู้สร้าง ‘คู่สร้ างคู่สม’ ใช้ชีวิตเกษียณที่บ้านหรูริมน้ำ

ดำรง พุฒตาล (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี), พระนครศรีอยุธยา) เป็ นบุคคลในแวดวงโ ทรทัศน์และสื่อมวลชนชาวไทยที่มีชื่อเสียง โดยเริ่มงานในแวดวงนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

ผลงานของเจ้าตัวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การเป็นพิธีคู่กับธรรมรัตน์ นาคสุริยะ รวมถึงการเป็นพิธีในร ายการเจาะใจทางช่อง 5

อย่างยาวนานหลายปี คู่กับสัญญา คุณากร รวมถึงการเป็นผู้ผลิตนิ ตยสารคู่สร้างคู่สม และรายการโท รทัศน์ สู้แล้วรวย เป็นต้น

ปัจจุบัน เจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในบ้านพั กที่ใช้ชื่อว่า บ้านเวียงเหล็ก ริมถนนอู่ทอง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยอยู่ตรงข้ามกับวัดพุ ทไธศวรรย์ และห่างจากสถานที่เ จ้าตัวเกิดไม่เกินกว่า 2 กิโลเมตร

จากข่าวคราวการปิดตัวอย่างเป็นทางก ารของนิตยสารคู่สร้างคู่สม นิตยสารที่มียอ ดขายสูงสุดของปร ะเทศไทย มานานถึง 38 ปี

โดยเจ้าของและผู้ก่อตั้งนิตยสาร ดำรง พุฒตาล ซึ่งเป็นพิธีกรคนแรก ของรายการเจาะใจ ได้มาเล่าแบ บเปิดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจปิดตั วนิตยสารแบบกะทันหัน ด้วยเหตุผลว่า อยากสละแ ชมป์ในขณะที่ยังเป็นแชมป์

“ผมทำคู่สร้างคู่สมมา ให้แปลกจากนิตยสารทั่วไป คือไม่มีนวนิยาย ไม่มีภา พแฟชั่น ไม่มีภาพข่าวสังคม แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคว ามรัก เกร็ดความรู้ต่างๆ แหล่งท่ องเที่ยวใหม่ๆ

และการดูดวงที่แม่นยำ โดยจำหน่ายในราคาถูกมาก ซึ่งเอาจริงๆ ไม่เคยคิ ดว่านิตยสารที่สร้างมาเองกั บมือจะปิดตัวลงนะ เพราะผมทำงานหนักและจริงจังกับงานมาก

ผมเห็นว่าปัจจุบันคนไทยและคนทั่วโลก อ่านหนังสือที่เป็นกระดาษน้อยลง เพราะค นหันไปอ่านออนไลน์กันมากขึ้น โลกดิจิ ตอลไปไว คนสามารถเรียนรู้ได้โดยการที่เปิดอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก ขนาดวงการทีวีก็ยังโดนผลกระทบเลย เมื่อก่อ นฟรีทีวีมีแค่ 5 ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 เดี๋ยวนี้ 24 ช่อง

คนแข่งขันกันมาก ถามว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมดูทีวีเท่าไหร่ เพราะคนหันไปดูย้อนหลังในยูทูบกันหมด ตอนนี้อายุ 70 กว่าปีแล้ว

ผมคิดว่าคงถึงเวลาต้องเลิกแล้ว การตัดสินใจสละแช มป์ในขณะที่เรายังเป็นแชมป์ในวันนี้ จะดีกว่าปล่อ ยให้เสียหายไปมากกว่านี้ เพราะจนถึงตอนปิ ดตัวผมก็ไม่ได้ขาดทุนนะ

ถ้าถามว่าทุกวันนี้รู้สึกอย่างไรกับนิตยสารที่ผมสร้างมาทั้งชีวิตปิดตัวลง ผมบอกได้เลยว่า ไม่เสียใจ เพราะผมได้ทำสิ่งที่อยากทำมาหมดแล้ว ไม่ได้ติดค้างอะไรครับ”

ถือเป็นข่าวร้ายที่น่าใจหายส่งท้ายปี 2017 สำหรับนิตยสาร ‘คู่สร้างคู่สม’ ที่กำลังจะโบกมืออำลาแผงหนังสือไปในฉบับที่1005 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เป็นฉบับสุดท้าย