.จากพม่า​ แจ้งแล้วนะ​ รีบหาไว้ ท้าวพระพรหม ให้ครั้งสุดท้าย-16 พ.ย.ปี2565 ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่.

จากพม่า​ แจ้งแล้วนะ​ ((รีบหาไว้))ท้าวพระพรหม(ให้ครั้งสุดท้าย)​-16 พ.ย.ปี2565 ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่…จากพม่า​ แจ้งแล้วนะ​ ((รีบหาไว้))ท้าวพระพรหม(ให้ครั้งสุดท้าย)​-16 พ.ย.ปี2565 ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่…VDOVDO