ตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ

ตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ

ตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ

ตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ

ตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ

VDOตังค์ไปอยู่ไหน! ทำไมไม่ซื้อบ้านให้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ค่าตัวที่จีน ‘บี้’ ได้ขนาดนี้ ตัดใจทิ้งลูกๆ